Nuus en foto's van ons lewe in Mosambiek!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
News and pictures of our life in Mozambique


Wednesday, 30 January 2013

More pictures/Nog foto's!! :)

More happy owners of a small solar light kit!

Nog 'n paar huise sal nou lig he!!  :)

We sell these solar kits at a reasonable price to our people in the village, then use the money we get back to buy new ones.

 Ons verkoop die solar liggies in a stel aan die mense in ons dorp teen 'n redelike prys, die geld wat ons terugkry word dan weer gebruik om nog stelle aan te koop. 
'n Paar maande gelede het di emense hulle hele oes verloor toe een man die geoeste hope milies aan die brand gesteek het.   Vriende het ons gehelp met geld om mielies te koop om vir hulle iets te gee om darem te kan eet totdat hul nuwe oes weer inkom, hierdie is die 2de sal mielies - omtrent 8 gesinne was geraak hierdeur.
Wednesday, 16 January 2013

News 2013News from Mozambique, Jan 2013!

Rainy Season!!
Our world is green and wet!  We are now in the middle of the rainy season and it pours down daily!  With the wonderful rain our climate is really nice at the moment – cool and fresh (and muddy, of course!), but with all the rain we do not have much sunshine – and I guess that is Mozambique summed up – never in balance!  If we have water we do not have power and if we have lots of solar energy we don’t have much water!  But in all things we are thankful!

Light for the nations?
Two friends helped us buy a few solar kits to resell in our village.  The timing while down in South Africa was perfect as we got the kits for less than half price!  We brought 10 up with us and at first we wondered if the people would be interested and if any would be sold, but in 2 weeks all of them were sold!  Alfred held a demonstration one night and everyone was impressed with these little lights!  Alfred will train our one worker to install and maintain the solar power units.  Light makes such a big difference in their lives!  Our prayer is not only for physical development but also that they may get to know the True Light of the world and accept Him as their Saviour!    To do lists…..
Alfred didn’t waste any time in the New Year and started his language lessons on the 2nd of January!  He is doing really well!  He is working to achieve a high enough language proficiency by the end of the year to start translating the material that he wil be using for the evangelism phase.  Please pray for him – it is going to be a full year!

An example of a lesson!!  :)  Alfred used it the night he explained the solar kits!
Aji caixa mwana bateria ni n’twe.
This box holds the battery and brain.
Kolela kwa kageesi gecejeewu yikulosya kuti caixa jikuseveesa.
The red light shows the system is on.
Aji ni payineela.
This is the solar panel.
Aluumbice payineela ku maalo gecejeewu.
Connect the solar panel to the red socket.
Kolela kwa kageesi kawusaamba yikulosya kuti payineela jikuseveesa.
The green light shows the panel is working.
Kwana mageesi n’cece.
There are 4 lights.
Asweece piwu swa mageesi ku maalo gepidiwu.
Plug the lights’ wires into the black sockets.
Alole, digeesiidi dyana dilaanguka dyekuluungwa.
Look at the brightness of these lights.

School:
Our school started the 7th of January.  This year I have my first high school learner!  Christiaan is in grade 8, Bernard in grade 7 and Stefan in grade 5.  We are really looking forward to this year and we are very thankful for all our wonderful schoolbooks!  The photo’s were taken in Malawi where we went to pick up our books as we cannot mail them to Lichinga – a second Christmas for the 4 of us!


Please pray with us for:
·         Perseverance and courage to continue in language and culture studies plus building of relationships
·         Our children and school
·         Health and protection

We thank the Lord for each one of you that has blessed us in one way or another and for your prayers!  We pray the Lord’s richest blessing on all of you!
Lots of love!

Alfred and Belinda & Christiaan, Bernard and Stefan

Please write to us and tell us your news – a letter is like a long distance hug!!

Bernard turned 12 on the 24th of December!

Nuusbrief 2013
  Jan 2013!

Reëntyd!!
Ons wêreld is Groen en Nat!  Dis die middel van die reën­seisoen en glo my, dit reën elke dag!  Saam met die reën koel dit darem heerlik af, maar saam met die koeler weer kom die modder en die min sonskyn – en dit is sekerlik Mosambiek opgesom – nooit in mooi balans nie!  As daar te min water is, dan het ons sonskyn en krag, en as die water weer te veel is, het ons nie sonskyn of krag nie!  :)  Maar in als is ons dankbaar!

Lig vir die nasies?
Twee vriende het ons gehelp om ’n aantal solar-lig “kits” aan te koop wat ons weer hier aan die mense verkoop.  Die tydsberekening was wonderlik, aangesien ons dit vir minder as halfprys kon kry!  Ons het nogal gewonder of die mense hier die eerste 10 stelle sou wou koop of sou belangstel, maar binne twee weke het elkeen ’n baas gekry!  Alfred het een aand ’n demonstrasie gehou en almal was BAIE beïndruk met die helder liggies!  Nou gaan Alfred ons een werker oplei om die kits te installeer en te help met instandhouding.  Lig maak so ’n groot verskil in hul lewens en ons bede is dat hul ook eendag die Ware Lig van die wêreld sal ontmoet en aanneem as hul Verlosser!
 
   

Dinge waarmee ons besig bly…..
Alfred het die 2de Januarie weer ingespring met sy taal leer en vorder baie goed!  Hy hoop om aan die einde van die jaar te begin met vertalings werk van die materiaal wat hy wil gebruik vir die Evangeliseringsfase!  Bid asb vir hom vir die jaar!  Dit gaan ’n besige jaar wees.

Taalles voorbeeld!!  :)  Alfred het dit gebruik om die solar ligte te verduidelik!
Aji caixa mwana bateria ni n’twe.
Hierdie kas bevat die battery en die brein.
Kolela kwa kageesi gecejeewu yikulosya kuti caixa jikuseveesa.
Die rooi liggie wys dat die stelsel aan is.
Aji ni payineela.
Hierdie is die sonpaneel.
Aluumbice payineela ku maalo gecejeewu.
Koppel die sonpaneel se draad in die rooi prop.
Kolela kwa kageesi kawusaamba yikulosya kuti payineela jikuseveesa.
Die groen liggie wys dat die sonpaneel werk.
Kwana mageesi n’cece.
Daar is vier ligte.
Asweece piwu swa mageesi ku maalo gepidiwu.
Prop die ligte se drade by die swart proppe in.
Alole, digeesiidi dyana dilaanguka dyekuluungwa.
Kyk, die gloeilamp maak baie lig.

Skool:
Ons skool het die 7de Jan begin.  Dié jaar het ek my eerste hoërskoolleerling!  Christiaan is in gr 8, Bernard in gr 7 en Stefan in gr 5!  Ons sien uit na die jaar en is baie dankbaar vir ons heerlike skoolboeke!!  (Die foto’s is in Malawi geneem, aangesien ons die skoolboeke nie Lichinga toe kan pos nie, maar wel na Blantyre.)  Beslis die hoogtepunt ná Kersfees vir ons 4!Bid asseblief saam met ons vir:
·         Volharding en selfdissipline met die taal leer en verhoudings bou
·         Ons kinders en skool
·         Gesondheid en beskerming

Ons dank die Here vir elkeen van julle wat ons op die een of ander manier ondersteun of vir ons intree.  Ons bid julle ook die Here se oorvloedige seën toe!
Baie liefde-groete


Bernard se 12 de verjaarsdag die 24ste Desember!

Monday, 09 July 2012

Newsletter July

A picture = 1000 words!  In this newsletter we would like to share a more picturesque view of our world……hope you enjoy it!  Alfred recently turned 45 and had a wonderful birthday!  We took him to the Niassa Nature reserve for 4 days and stayed at a hunting lodge.  It was a wonderful blessing!  We even had a cook, although Alfred enjoyed braaing the meat himself!  Here he is standing on a huge rock overlooking the forests – it’s called Magaanga (meaning “rocks” in Yao).  We went on a game drive (we didn’t see much unfortunately) but we did have fun and he even shoot with an elephant rifle (at a target and not at an elephant!)


Everywhere around our village people live out in the veld to protect their crops and work on the land.  Alfred has visited some of them and here we all went along.  It was about 7km from our house by bike (no roads for cars here!)  At the one house I could help a sick lady with some pain killers – enough for her to get to the clinic at least!
Please pray for the people here – it is not an easy life – baboons wreak havoc in their fields, work very hard to bring in a harvest, live in constant fear of spirits and being cursed, are isolated and fall victim to many diseases….
 

Our boys!  They really do love it here!  Christiaan turned 13 in May and went to camp out in the bush with his dad and a few friends – here they are having a mud bath – good for the skin??
Please pray for them as we soon go on furlough – all the transitions are not easy for them – yes it is nice being in one’s home country, but home is really here!
 

Alfred, visiting one of his friends out in the fields.  When he got ready to leave they said – “No, now we first eat!!” And then the cooking began in earnest!  :)
 

Our three and a friend from Lichinga helped the village kids to clean the soccer field after all the rain left it overgrown!  They had lots of fun while working very hard!

Unaangu – a special mountain for the Yao people (here in our vicinity) 


We are planning to be in South Africa from 24 July until the first week in October.  It will be a bit of a whirlwind visit! 


Lots of love!
Alfred, Belinda and sons


Nuusbrief Julie 2012!!


'n Foto = 1000 woorde!  In die nuusbrief wil ons graag meer deel van ons lewe hier in kleur.  Hoop jul geniet dit……


Alfred het onlangs sy 45ste verjaarsdag gevier!  Ons het 4 dae in die Niassa natuur reservaat spandeer en dit was ’n wonderlike seën!  Vriende van ons ken die mense wat dit deels bestuur en ons het so te sê verniet gebly.  Ons het selfs ’n kok gehad!  Hier staan hy op ’n baie hoë rots, Magaanga (wat rotse beteken in Yao) en uitkyk oor die landskap.  Hy het selfs met ’n olifant geweer kon skiet (na ’n teiken en nie na ’n olifant nie!  :) )

Alfred by die hoofman saam met vriende uit die suide van Mosambiek (foto deur Willem geneem).  As ons besoekers ontvang is dit die gebruik hier om die hoofman te gaan besoek.  Hy is ’n baie goeie leier hier in ons dorpie.  Bid vir hom!!  Hoofman Divaagu.

  Orals in die veld bly groepies mense om hul landerye op te pas – Alfred besoek gereeld van hulle per fiets (geen paaie vir karre hier nie!) Ons almal was die dag saam – dis so 7km se trap van ons huis af.  By die een huisie gekom is daar toe ’n siek vrou wat ek darem kon help met ’n paar pynpille.  Bid asb vir die mense hier – die lewe is nie maklik nie!  Bobbejane verniel hul mielie-oeste, siektes soos malaria is algemeen, isolasie, vrees en hopeloosheid is deel van hul daaglikse lewe.

Alfred by een van sy vriende vêr in die veld.  Hierdie is sy “machamba” huisie (landery huis).  Net toe hy wou oppad wou wees, sê hulle “Nee, nou eet ons eers!” en toe word daar groot kos gemaak!   :)

Ons seuns!  Hulle is werklik gelukkig hier!  Christiaan het in Mei 13 geword en saam met sy pa en ’n paar maats gaan kamp diep in die boendoes – hier geniet hulle ’n modderbad!  Goed vir die vel??  Bid asb vir ons kinders!  Vir goeie gesondheid en vir ons skool!  Tuisbesoek aan SA is ’n groot ontwrigting so saam met al die lekker!

 

Ons drie seuns en ’n vriend uit Lichinga het die kinders gehelp om weer die sokkerveld reg te ruk na die reëns!

 
 
Ons beplan om DV die 24ste Julie tot die eerste week in Oktober in Suid-Afrika te wees vir ons twee-jaarlikse tuisbesoek.  Bid asb saam vir die reëlings en die afry! 


Vir nou groet ons eers!
Alfred, Belinda en seuns